strona startowa

Wyniki alejkowej kwesty 2013

Dodano dnia: listopad 7, 2013 przez toma

 

Po raz drugi Stowarzyszenie Lepsze Grajewo zorganizowało kwestę cmentarną na rzecz budowy alejek na cmentarzu parafialnym w Grajewie. Kwesta odbyła się w dniach 31.10.-02.11.2013 roku. W tym roku środki były zbierane do puszek kwestarskich oraz jako wpłaty dobrowolne na wyodrębnione konto. Dzięki wielkiej ofiarności odwiedzających cmentarz, do puszek udało się zebrać rekordową kwotę 13695,19 zł, 4 euro, 1 cent amerykański, 2 lity oraz 1 eurocent. Wpłat na konto 85 1060 0076 0000 3300 0077 3865 z dopiskiem "budowa alejek" można dokonywać do 31 marca 2014 roku. Po tym terminie Stowarzyszenie poinformuje o łącznej kwocie zebranej w wyniku kwesty.

Zebrane środki pieniężne zostaną przeznaczone na budowę kolejnych metrów alejek na cmentarzu parafialnym w Grajewie. Dziękujemy serdecznie kwestującym członkom i sympatykom Stowarzyszenia za osobisty wkład i wysiłek włożony w organizację kwesty.

Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich nieobojętnych na piękno grajewskiej nekropolii ofiarodawców za wyjątkowość hojność, dzięki której mogą być kontynuowane dalsze prace alejkowe na naszym cmentarzu.

W tym roku kwestowali:

Aneta Kopiczko, Janusz Wróblewski, Jarosław Krajewski, Bogdan Zajkowski, Izabela Sulimowicz, Małgorzata Niedźwiedzka, Przemysław Dąbkowski, Andrzej Mścichowski, Małgorzata Mścichowska, Jarosław Mścichowski, Magdalena Danowska, Grzegorz Purwin, Danuta Klimowicz, Andrzej Niewiarowski, Barbara Ciszewska, Agnieszka Wejs, Wioletta Kozikowska, Mirosław Gruchot, Iwona Niewiarowska, Ewelina Cybula, Tomasz Strózik, Marcin Stuchła, Adam Kiełczewski, Wojciech Fidler, Michał Olchowik, Anna Wolwark, Michał Świderski, Paweł Baranowski, Ryszard Chiliński, Sylwester Kopiczko, Wiesław Czubajko, Adrian Jórski, Katarzyna Jórska, Zbigniew Maciejewski, Urszula Malicka, Krzysztof Wróblewski, Emilia Kiełczewska.

Z poważaniem,


Zarząd Stowarzyszenia Lepsze Grajewo
Ryszard Chiliński, Andrzej Niewiarowski,
Tomasz Strózik, Aneta Kopiczko

Opublikowany w blog Lepsze Grajewo


(Komentarze zamknięte).